Buitenritten voor jong en oud, graag vooraf aangeven hoeveel ervaring je hebt en wat voor paard bij je zou passen. Er worden ook buitenritten georganiseerd voor jeugd en mensen met minder ervaring. Dit kan op afspraak.

Hele brave paarden

Onze locatie bevindt zich dicht bij een ruiterroute. Het is niet een erg groot bos maar wel heel divers met zandpaden, een heideveld, smalle bospaadjes en meerdere heuvels, tevens komen we regelmatig reeën en vossen tegen. We zitten in bosrijk gebied en wonen vlakbij het militair oefenterrein. Daar zijn meerdere heuveltjes, prachtige heidevelden en lange zandpaden om over te galopperen. Als we iets verder rijden komen we op het Holtingerveld. Dit is een natuurgebied van bijna 1800 hectare groot. De oorlog heeft grote invloed gehad op dit stuk natuur, je vindt kraters waar bommen in zijn geslagen, de oude startbaan voor de vliegtuigen is nog in tact, maar het meest bekend zijn toch wel de hunebedden. Naast dat het een indrukwekkende plek is voor toeristen kun je er ook genieten van grote waterplassen, daaronder valt de ‘Genieput’ waar je ook kunt zwemmen met je paard.

Data voor de buitenritten:

Op de vrijdagochtend om de week op de oneven weken.

  • 14 oktober
  • 28 oktober
  • 11 november
  • 25 november
  • 9 december

Om 10:00 uur, een 2 uur durende buitenrit. Dit is alleen voor gevorderde ruiters, we gaan stappen, draven en galopperen. Deze ritten worden begeleid door Thea.


Elke zondag om 10:00 uur een buitenrit van 1 uur. Dit is alleen voor gevorderde ruiters, we gaan stappen, draven en galopperen.

De buitenritten in het weekend worden begeleid door Meike, Je kunt meer informatie vinden onder het kopje ‘Ons team’.

Buitenritten Drenthe

Plannen voor de toekomst

In het voorjaar willen we ook langere ritten dan 2 uur organiseren. Wellicht een middag weg samen met het paard, het uitdagende terrein van het natura 2000 gebied het Holtingerveld ontdekken.

Holtingerveld https://www.holtingerveld.nl/
https://www.holtingerveld.nl/
https://www.inwesterveld.nl/militaire-wachttoren-in-darp/
Bos Darp https://www.wegvanwandelen.nl/rap-rondje-darp-9-km/
green grass field during sunset